Afgratning af 3 dimensionelle emner

 

De fleksible slibecylindre er idelle værktøjer til 3 dimensionelle emner.

presspart1    ametal16a      ametal22a

Kraftigt formede emner og maskinelt bearbejdede emner kan afgrates.

Ved hjælp af fiksturer vil de fleste emner kunne fastholdes under afgratningen.

         3-d shaped stainless       aircraft machined piece

 NFL Jerseys Outlet